IPM - Knaagdierbeheersing (HIK interpretatie) 7 Oktober 2022 (NL)


Training Details:
DATUM
TIJD
WAAR
TAAL
KOSTEN
REGISTREREN

7 Oktober  2022

9:30-16:30 CET Zwolle

Nederlands

€195,-

Aanmelden

Het bestuur van de stichting KPMB heeft het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vastgesteld en het vervangt het Certificatieschema IPM-Rattenbeheersing versie 4.0.
Aanpassing van het certificatieschema was nodig omdat het Ctgb heeft bepaald dat bij de volgende herregistratie van de middelen (rond 2023) de huidige aanpak wordt uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. 
Het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) dat eerder dit jaar is vastgesteld, heeft de basis gevormd voor het nieuwe certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing. Dit nieuwe certificatieschema zal voor bedrijven die gecertificeerd willen worden dan wel blijven, leidend zijn.
Het HIK bevat voorschriften om te komen tot de benodigde aanvullende opleiding en examen IPM Knaagdierbeheersing. Voor de bedrijven is het HIK niet relevant om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat wordt voldaan aan de normvoorschriften. Het aantoonbaar voldoen aan het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is voor de bedrijven die de mogelijkheid willen
behouden om de betreffende rodenticiden te gebruiken per 1 januari 2023 een voorwaarde.

Het nieuwe certificatieschema bevat tevens de eventuele interpretatie, zodat het aparte document hiervoor komt te vervallen. Hiermee is invulling gegeven aan de wens vanuit de praktijk om het aantal documenten te reduceren. In plaats van drie documenten waar de aandacht naar uit ging, is nu de focus op slechts één document – zijnde het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing –
voldoende.

Om meer uitleg en diepgang te krijgen op deze intepretatie, willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan onze training / workshops aangaande deze veranderingen. Hierbij zal het helder worden wat van u word verwacht en zal de implementatie practisch worden benaderd hetgeen u zal helpen bij de juiste invulling op uw bedrijf.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy